Watering
De Beneden Mark

 

Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

                                  Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                                   Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

Openbaar bestuur

Openbaar bestuur

Machtigingen bij werken aan waterlopen

1) Bij wie

2) Hoe

 • Samen met aanvraag omgevingsvergunning via gemeentebestuur
 • Als ons bestuur een gunstig advies verleent op het omgevingsvergunningsaanvraag, mag je de werken aan de waterloop uitvoeren op voorwaarde dat de gemeente/provincie/gewest de omgevingsvergunning verleent en alle bepalingen van ons  advies overneemt in de vergunning.

      OF

 • Via een aparte procedure (machtiging), indien er geen omgevingsvergunningsaanvraag noodzakelijk is (heel uitzonderlijk)

             --> Aanvraag liefst via email versturen.

3) Welke werken

 • Bij ingrepen/werken aan de geklasseerde waterlopen/publieke grachten
 • Handelingen binnen 5-meterzone langs deze waterlopen.

4) Onderhoud nadien

    Als eigenaar/vergunninghouder moet je de werken zelf in een goede staat houden.

5) Documenten

1) Type tekening

2)  Lozing bemalingswater: samenvatting

 

Praktische informatie bij werken

Wateronttrekkingen

Water onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten is nog enkel toegestaan wanneer je over een onttrekkingsticket beschikt.

 • Melding = onttrekking maximum 30 dagen
 • Machtiging = permanente onttrekking met vaste constructies (omgevingsvergunning vereist)

   --> info = https://www.vlaanderen.be/watercaptatie-of-wateronttrekking-uit-een-waterloop

 

Procedure melding (via het e-loket www.wateronttrekking.be)

 • In het e-loket geef je op kaart aan waar je water zal onttrekken. Dit kan vanaf een eigen perceel, als je aangelande bent, langs de openbare weg  of van een perceel van een derde als je hiervoor een toelating hebt.
 • Volgende gegevens invullen:
  • onttrekking via een haspel of een mobiele waterton;
  • informatie over de pomp (type, serienummer, ...) en debietmeter of de waterton;
  • hoeveel water je denkt te onttrekken;
  • toepassing waarvoor je het water zal benutten;
 • Als de gegevens volledig zijn, krijg je ten laatste 48u na de aanvraag je onttrekkingsticket met daarin alle info
 • Ten laatste 15 dagen na het verlopen van het onttrekkingsticket moet je de onttrokken hoeveelheden doorgeven.

 

Wanneer NIET melden ? Enkel voor volgende onttrekkingen is GEEN onttrekkingsticket vereist (minder dan 500m3/jaar):

 1. weidepompen om dieren te drenken;
 2. vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is;
 3. vullen van een water- of aalton van maximaal 10m3;
 4. zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

 

Wat bij een verbod of een calamiteit?

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen.  In het e-loket zal je de verboden kunnen raadplegen (bv. stroomgebied Heerlese Loop)

Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden.

Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

 

NB.: Het bekomen van een onttrekkingsticket bied je als onttrekker geen garanties over de kwaliteit van het water dat je wil onttrekken. Je moet er steeds zelf voor zorgen dat het onttrokken water alleen wordt aangewend voor de toepassingen waarvoor dat toegestaan is.

Aanpassingen digitale atlas (onbevaarbare waterlopen/publieke grachten)

 1. Aanvraag via omgevingsvergunning of apart openbaar onderzoek (= bestuurlijke beslissing).
  Nb. Wijziging (nieuw, verplaatsing, ontneming) klassering waterloop 2° categorie = bijkomende aanvraag bij Provincie Antwerpen
 2. Een GRB-conform as-builtplan (= opmetingsplan nieuwe toestand) opmaken
 3. As-builtplan doorsturen naar Informatie Vlaanderen.  Het bewijs/attest van versturing naar en/of van aanvaarding door Informatie Vlaanderen als bijlage toevoegen aan de email naar de Watering
 4. Ten laatste 2 maanden na uitvoering dient de aanvrager een GRB-conform as-builtplan  over te maken aan de Watering.
 5. De Watering zal bestuurlijke beslissing (punt 1), as-builtplan (punt 2) en bewijs (punt 3) bezorgen aan Dienst Integraal Waterbeleid (Provincie Antwerpen)
 6. Bij niet aanleveren van het gevraagde as-builtplan kan waterbeheerder overgaan tot het opmaken van het as-builtplan (kostprijs aangerekend aan de aanvrager)