Watering
De Beneden Mark

 

Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

                                  Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                                   Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

Openbaar bestuur

Watergeschotten

Berekeningwijze

Belastbare oppervlakte x aanslagvoet 

  • De belastbare grondslag wordt bepaald op basis van de oppervlakte binnen het ambtsgebied op 01 januari van het dienstjaar. Dwz. dat de belastingplichtige deze belasting nog verschuldigd is in het jaar van verkoop.  Het bedrag van het aanslagbiljet wordt niet pro-rata opgesplitst.
  • Voor het dienstjaar 2023 bedraagt de aanslagvoet 14,00 euro per hectare met een minimum aanslag van 7,00 euro (vastgesteld door de algemene vergadering).

 

Via de toepassing  MyMinfin kunt u als eigenaar gratis online uw kadastrale gegevens raadplegen nadat u zich aangemeld hebt met uw e-ID/Itsme. Klik onder 'Mijn woning' op ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’

 

Belastingplichtige

Deze belasting is verschuldigd door de eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder, erfpachter of houder recht van gebruik.

Bij onverdeeldheid of ‘vereniging van mede-eigenaars’ (VME) kiest de watering voor de inning op basis van hoofdelijkheid (één van de deelgenoten zal aangeschreven worden voor de betaling van de volledige belastingschuld).

Bij overlijden van de belastingplichtige zijn de erfgenamen deze belasting verschuldigd.


 

Bezwaren over de watergeschotten worden ingediend bij de Deputatie Provincie Antwerpen – Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Dit bezwaar moet :

  • gemotiveerd zijn, d.w.z. duidelijk de redenen vermelden waarom het bedrag wordt betwist
  • schriftelijk gedaan en ondertekend zijn door de belastingschuldige of door zijn mandataris met een bijgevoegde volmacht;
  • vergezeld zijn van een kopie van het aanslagbiljet
  • toekomen binnen de 3 maanden vanaf verzending van het aanslagbiljet.

Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij de ontvanger-griffier (Vermeiren Stef, tel +32 (0)3/314 15 35)