Watering
De Beneden Mark

 

Contactgegevens:     Gammel 33 – 2310 Rijkevorsel – info@wdbm.be

                                  Belfius BE41 0970 0163 0610 (watergeschotten) of BE79 0910 0161 0633

Vragen/inlichtingen:   Administratie = +32 (0)3/314 15 35 tussen 18:30 – 21:30 (Ontvanger-griffier – Stef Vermeiren)

                                   Veldwerk = +32 (0)3/292 53 65 (Sluiswachter – Dennis Donckers)

Openbaar bestuur

Ambtsgebied

Watering De Beneden Mark omvat het gebied Hoogstraten, Minderhout, Wortel, Meer, Meerle, en een klein gedeelte van Loenhout.

De Watering kan haar doelstelling en taken enkel uitoefenen binnen de wettelijke begrenzing van dit ambtsgebied (= 10.623 Ha).

Taken

  • waterbeheersing, bewerkstelligen van een gezonde waterhuishouding, integraal waterbeleid;
  • uitvoeren van ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen, grachten, sloten :
  • Geklasseerde waterlopen 2° categorie worden jaarlijks geruimd (ongeveer 132 km)
  • Publieke grachten worden beurtelings geruimd (ongeveer 95 km)
  • Verstrekken van wateradvies in kader van de watertoets (bij het afleveren van een omgevingsvergunning)

Bestuursleden

Matthé Jozef Meerle (voorzitter), Geens Ludo – Wortel (ondervoorzitter), Van Looy Jef – Minderhout, Grielens Alfons – Hoogstraten, Van Gestel Luc – Minderhout, Leemans Joannes – Meerle, Boudewijns Hendrik – Meerle, Ryvers Jef – Meer, Tilburgs Jozef – Meer, Delcroix Ludovicus – Meer, Jansen Ronnie – Meer, Bolckmans Jozef – Minderhout, Geerts Jan – Wortel, Adams Danny – Hoogstraten, Antonissen Herman – Meer, Baets Edward – Minderhout, Elst Ruud – Meerle.

DREMPELS TEGEN DROOGTE

Land- en tuinbouwers in de gemeente Hoogstraten kunnen beroep doen op maatregelen op hun percelen om het water beter vast te houden. Bijkomende informatie vindt u op volgende linken:

* Regionaal Landschap de Voorkempen

* Boerennatuur

 

Voor dit project kunnen we rekenen op de steun van :